top of page

การ tokenize จะเปลี่ยนแปลงสิทธิการถือครองวัตถุในโลกภายนอกได้อย่างไรด้วย blockchain


การ tokenize จะเปลี่ยนแปลงสิทธิการถือครองวัตถุในโลกภายนอกได้อย่างไรด้วย blockchain


โลกของเราเต็มไปด้วยสินทรัพย์มากมายที่ยังไม่ได้ถูก tokenize ด้วยบล็อกเชน ทั้งอสังหาริมทรัพย์ ทองคำสำรอง รูปจิตรกรรม ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สิ่งของที่จับต้องได้เหล่านี้มักมีอุปสรรคในการแบ่งสัดส่วน หรือการถ่ายโอนความเป็นเจ้าของ ที่ผ่านมานักลงทุนจึงทำการซื้อขายด้วยการทำสัญญาทางกระดาษ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เชื่องช้า ยุ่งยาก และมีค่าใช้จ่ายสูง นอกจากนี้การซื้อขายพวกนี้ยังติดตามได้ยาก เนื่องจากเป็นการถ่ายโอนเอกสารในรูปของกระดาษ โดยเฉพาะในการทำธุรกรรมข้ามพรมแดน


การ tokenize หรือแปลงสภาพสินทรัพย์ให้เป็น token จึงเป็นกระบวนวิธีแบบใหม่ ที่ทำให้สินทรัพย์ในโลกจริงๆ กลายเป็น digital token ในบล็อกเชน และเมื่อเปลี่ยนมาเป็นระบบดิจิทัลแล้ว นักลงทุนสามารถทำให้สินทรัพย์ของเขามีความคล่องตัวมากขึ้น ในขณะที่ยังคงลักษณะของสินทรัพย์ตามเช่นเดิม


ทำไมเราถึงต้อง tokenize สินทรัพย์


การ tokenize ผ่านบล็อกเชน เกิดขึ้นได้ด้วยการใช้ smart contract ที่ทำให้การโอนของสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็น อสังหาริมทรัพย์ หรือแม้กระทั่งรถยนต์วินเทจ ก็เกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัย โดยการแปลงสินทรัพย์พวกนี้ให้เป็น digital token ที่มีมูลค่าเท่ากับสินทรัพย์ในโลกความจริง ซึ่งการนำบล็อกเชนมาใช้ จะทำให้การซื้อขายเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง และไม่สามารถแก้ไขได้


ก่อนหน้านี้เราไม่มีแพลตฟอร์มที่จะใช้ tokenize สินทรัพย์ที่มีอยู่เลย ต่างจากปัจจุบัน โดยเฉพาะจากที่มี marketplace เกิดขึ้นมากมาย ทำให้สินทรัพย์ที่มีอยู่สามารถเพิ่มความคล่องตัวได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดโอกาสที่ tokenization มอบให้แก่ผู้จัดการกองทุนส่วนตัว และนักลงทุนรายใหญ่นั้นจะยิ่งใหญ่มาก โดย World Economic Forum คาดการณ์ว่าภายในอีกสิบปีข้างหน้า สินค้าการเงินและการบริการของ GDP โลก มากถึง 10% จะอยู่ในรูปของ digital token หรือตีเป็นมูลค่ามากถึง 10 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ


แล้ว Security Token ของบล็อกเชนคืออะไร?


Security token ในเครือข่ายบล็อกเชนคือการทำให้สินทรัพย์ในโลกความจริงมีสภาพคล่องยิ่งขึ้น ทั้งสินค้าโภคภัณฑ์ สินค้าซื้อขาย เช่น เงินตรา หรือวัตถุที่จับต้องไม่ได้ ตัวอย่างเช่น แบรนด์ของดาราฮอลลีวูด หรือลิขสิทธิ์


Token จะช่วยให้นักลงทุนรู้สึกปลอดภัย สะดวกรวดเร็วในการโอน และถูกค้ำประกันด้วยสินทรัพย์บนโลกความเป็นจริง ถึงแม้แนวคิดนี้จะไม่สดใหม่ แต่ก็ผ่านการพัฒนาจากบล็อกเชนและ tokenization ทำให้ตอนนี้ การซื้อขายและแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่ถูกแปลงสภาพแล้ว กลายเป็นเรื่องง่ายดายกว่าแต่ก่อนมาก


นักลงทุนหลายรายในปัจจุบันถือครองสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสินค้าเกษตรกรรม ไปจนถึงผลิตภัณฑ์การเงิน เช่น พันธบัตร หรือการร่วมลงทุน ซึ่งการ tokenization จะเข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรจากที่ยุ่งยากและมีต้นทุนสูงให้สะดวกและง่ายดายขึ้น


ระบบทำงานเป็นอย่างไร


ลองจินตนาการว่าหากมีนักลงทุนคนหนึ่ง ต้องการจะทำให้โรงแรมหรูกลายเป็น token สิ่งที่เขาต้องทำก็คือการสร้าง security token ที่สามารถซื้อขายได้ และทำนิติกรรมสัญญาให้มีผู้จัดการสินทรัพย์แทน หลังจากที่โรงแรมมีสภาพคล่องยิ่งขึ้นแล้ว สินทรัพย์นั้นจะมีผู้ถือ token หลายคน ซึ่งเป็นเจ้าของสินทรัพย์ร่วมกัน security token ของโรงแรมนี้จะถูกจัดเก็บใน smart contract บนบล็อกเชน โดยมีโรงแรมเป็นหลักทรัพย์ประกัน หากมีนักลงทุนหลายรายร่วมเป็นเจ้าของโรงแรมแห่งนี้ smart contract ก็จะกลายเป็น multi-signature ซึ่งต้องใช้ signature จากหลายราย ด้วยลักษณะของ smart contract ที่เป็น software license ซึ่งมีอัลกอริทึมที่ใช้ยืนยันข้อกำหนดและเงื่อนไข ทำให้สามารถดำเนินอย่างราบรื่นโดยปราศจากความขัดแย้ง และไม่มีบุคคลภายนอกสามารถเข้ามาแทรกแซงได้


ข้อตกลงระหว่างผู้ถือ token จะถูกเข้ารหัส (encrypt) และแจกจ่ายอย่างเท่าๆ กัน ทำให้ข้อตกลงมีผลผูกพันตามกฎหมาย และไม่สามารถทำให้สูญหายหรือแก้ไขได้ เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากผู้ถือเท่านั้น การแก้ไขจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้เกี่ยวข้องทุกรายเห็นพ้องต้องกันในเรื่องนั้นๆ จึงทำให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น และเกิดความปลอดภัยแก่นักลงทุน


ประโยชน์ของการ tokenization

  • นักลงทุนสามารถซื้อขายสินทรัพย์จริง ที่เดิมที่มีความคล่องตัวต่ำและมีความยุ่งยากในการซื้อขายได้ง่ายขึ้น

  • Token เพิ่มความคล่องตัวให้แก่สินทรัพย์ที่ก่อนหน้านี้เป็น hard asset ตัวอย่างที่ชัดเจนได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ ที่มีความคล่องตัวต่ำและมีสัดส่วนที่ใหญ่ในตลาดสินทรัพย์ของทั่วโลก

  • Asset tokenization ลดอุปสรรค และสามารถดึงดูดนักลงทุนรายใหม่ๆ ด้วยการถือครองแบบเป็นสัดส่วน ที่เขาสามารถเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ในโลกจริงได้โดยไม่ต้องมีทุนมหาศาล และนำไปค้ำประกันในพันธบัตร หรือกองทุน hedge fund ให้เสนอขายต่อในตลาดคริปโต

  • tokenization ก่อให้เกิดการกระจายการลงทุนยิ่งขึ้น และกระจายความเสี่ยงในฐานะนักลงทุนที่สามารถร่วมเป็นเจ้าของหลายทรัพย์สินในเวลาเดียวกัน

  • Tokenization เป็นกระบวนการที่ไร้รอยต่อ เพิ่มความรวดเร็ว ลดความยุ่งยากและลดค่าใช้จ่ายด้านค่าธรรมเนียมในการจัดการผ่านทาง smart contract ที่สามารถอนุมัติด้วยตัวเอง

Tokenization ทำให้เกิดประชาธิปไตย และเพิ่มโอกาสกางลงทุนให้แก่นักลงทุนรายใหม่ๆ โดยมีความต่างจาก cryptocurrency หลายตัว ตรงที่มีการค้ำประกันด้วยสินทรัพย์ในโลกจริง ในช่วงหลายปีข้างหน้า security token ในฐานะสินทรัพย์ที่ซื้อขายได้ จะมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการทรัพย์สินต่างๆ ในอนาคตComments


bottom of page