top of page

ในเดือนนี้เมื่อทุกคนเดินทางไปที่ไหนคงได้เห็นแถบสีรุ้งประดับตกแต่งอยู่ตามสถานที่ต่างๆ


ในเดือนนี้เมื่อทุกคนเดินทางไปที่ไหนคงได้เห็นแถบสีรุ้งประดับตกแต่งอยู่ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเดือนไพรด์ (Pride Month) ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทั่วโลกมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้สังคมตระหนักถึงสิทธิที่ควรได้ของผู้มีความหลากหลายทางเพศ สำหรับ “บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป” หลังจากที่เราสามารถดำเนินธุรกิจได้ลงตัวและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วจากพนักงานหลักสิบกลายเป็นหลักพันคน มีผู้คนเข้ามาร่วมงานกันหลากหลายมากขึ้น ในปีที่แล้วนั้นทีมงานของผมได้สอบถามและพูดคุยกับผมว่า ผมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องเพศสภาพ การแสดงออก และการแต่งตัวของพนักงาน? ซึ่งผมมีความเห็นในเรื่องนี้ว่า “หากตัดสินคนที่เพศสภาพ เราอาจเสียคนที่มีความสามารถที่สุดก็เป็นได้” และในความเป็นจริงแล้ว เราไม่ควรใช้เรื่องเพศหรือรสนิยมทางเพศที่แตกต่าง หรือเพศวิถี มาเป็นกรอบกฎเกณฑ์ในการทำงานเลยเสียด้วยซ้ำ ที่ ‘บิทคับ’ ถึงแม้เราจะมีจุดเริ่มต้นจากกลุ่มผู้ชายไม่กี่คนที่หลงใหลในคริปโทเคอร์เรนซีและเทคโนโลยีบล็อกเชน แต่ตลอดการเติบโตใน 4 ปีที่ผ่านมา ผู้ที่ร่วมสร้างบิทคับให้ประสบความสำเร็จไม่ได้มีเพียงแค่กลุ่มผู้ชายเท่านั้น แต่ยังมีผู้คนที่มีความหลากหลายได้ร่วมสร้างความสำเร็จในครั้งนี้ขึ้นมา


ในความคิดเห็นของผม บริษัทควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน องค์กรยุคใหม่ควรสนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียม ให้โอกาสในการจ้างงานและการเลื่อนตำแหน่งกับทุกคนโดยปราศจากอคติในเรื่องของเพศสภาพและเพศวิถี สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ปราศจากอคติ โดยไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็สามารถทำงานได้ทุกตำแหน่ง ได้รับการปรับตำแหน่งและปรับเงินเดือนขึ้นตามความสามารถ ทุกคนสามารถได้รับการโปรโมทขึ้นเป็นหัวหน้างานหรือผู้บริหารได้ ซึ่งที่ ‘บิทคับ’ ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เพียงแค่มีความสามารถให้ตรงกับงานนั้นๆ คุณสามารถเป็นได้ทั้ง นักพัฒนาโปรแกรม วิศวกรซอฟท์แวร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย พนักงานฝ่ายบัญชีและการเงิน พนักงานดูแลลูกค้า ผู้ปฏิบัติงานด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้ดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์ พนักงานปฏิบัติการ ตลอดจนเป็นผู้บริหารระดับสูง


นอกจากนั้นแล้ว บริษัทยังควรเปิดพื้นที่ให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศได้แสดงออกถึงตัวตนโดยไม่จำกัดการแต่งกาย เพื่อเพิ่มความมั่นใจและทำให้พนักงานมีความสุขในการมาทำงานจากการได้มีอิสระมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น และในปีนี้ที่เราเติบโตก้าวไปอีกขั้น ผมและทีมงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียกร้องสิทธิเพื่อกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศว่า เราทำเพียงแค่ภายในองค์กรของเราอย่างเดียวยังไม่พอ เรายังควรต้องมีส่วนร่วมกับภาคประชาสังคมเพื่อเป็นทั้งกระบอกเสียงและเป็นตัวอย่างให้กับองค์กรยุคใหม่ว่าการให้โอกาสกับทุกคนโดยปราศจากอคติสามารถทำให้เกิดผลลัพธ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกินความคาดหมายมากแค่ไหน องค์กรธุรกิจควรตระหนักในสิทธิมนุษยชน ผู้ประกอบการที่ดีควรมีส่วนช่วยผลักดันวาระทางสังคมที่จะก่อให้เกิดความเท่าเทียมแก่คนทุกกลุ่มได้ ซึ่งในปีนี้เราได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานพาเหรด “บางกอกนฤมิตไพรด์ 2022” โดยกลุ่มบางกอก ไพรด์ เครือข่ายนักกิจกรรมเพื่อความหลากหลายทางเพศ และครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ภาคเอกชน และพรรคการเมืองต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลองเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศ พร้อมส่งเสียงเรียกร้องด้านสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศไปถึงรัฐบาลให้เกิดการยอมรับความแตกต่าง แต่ไม่แตกแยก ซึ่งงานในครั้งนี้นั้นเป็นการริเริ่ม ร่วมมือร่วมใจ และเข้าไปมีส่วนร่วมของพนักงานในบริษัท ซึ่งผมและผู้บริหารนั้นมีความยินดีที่จะสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง และมากกว่าการเคลื่อนไหวหรือแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เรายังเปิดพื้นที่ใจกลางเมืองที่ Bitkub M Social ณ ห้างสรรพสินค้าดิ เอมควอเทียร์ ตลอดทั้งเดือนไพรด์ให้มีการจัดงานเสวนา Pride Voice จากคอมมูนิตี้ของ LGBTQIA+ และภาคประชาสังคม ซึ่งเราอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เกิดพื้นที่เพื่อการพบปะ เสวนา และถกเถียงและเปลี่ยนความคิดเห็นในวาระทางสังคมต่างๆเพื่อหาทางออกอย่างยั่งยืน นอกจากนี้แล้วเรายังเปิดกว้าง ให้โอกาสผู้ชนะการประกวด Universe Is U และน้องๆเยาวชนในโครงการ Bitkub ICON ที่พร้อมแสดงตนว่าตนเองเป็นผู้สนับสนุนชุมชนของผู้มีความหลากหลายทางเพศได้มีโอกาสขึ้นบิลบอร์ดทั่วประเทศเพื่อเป็นการให้เกียรติ และให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการ “ให้โอกาส ให้ความเท่าเทียม” สุดท้ายนี้ วันที่ 8 มิถุนายน จะเป็นวันที่ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมจะกลับเข้าสู่สภา ผมอยากจะเป็นอีกเสียงหนึ่งที่สะท้อนไปยังผู้ใหญ่ในบ้านเมืองให้เห็นความสำคัญของสิทธิพื้นฐานของการดำรงชีวิต การมีความรักและสิทธิอันชอบธรรมของการสมรสแบบไม่จำกัดเพศและการมีชีวิตคู่อย่างเท่าเทียมของทุกคนครับ ขอให้ทุกคนมีความสุขในเดือนไพรด์ครับ


ท๊อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา

ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด


Comments


bottom of page