top of page

แพลตฟอร์มซื้อขายพลังงานผ่านบล็อกเชน


แพลตฟอร์มซื้อขายพลังงานผ่านบล็อกเชน


ไม่มีวิธีใดที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จในการชักจูงลูกค้าให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมได้ดีไปกว่าการทำการสื่อสารคุณค่าออกไปให้ดี ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ ทำให้เทคโนโลยีบล็อกเชนแพร่หลายมากยิ่งขึ้น มีผู้สนับสนุนเพิ่มขึ้นอย่างไม่ขาดสาย อีกทั้งบล็อกเชนยังมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนชีวิตของผู้คนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก โดยที่ทั้งบล็อกเชนและผู้ใช้ ต่างมีความต้องการแบบเดียวกัน นั่นคือ อยากให้ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น


แม้เทคโนโลยีบล็อกเชนกำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แต่นี่ก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น ศักยภาพของบล็อกเชนยิ่งใหญ่กว่านั้นมาก เราจะได้เห็นขอบเขตการใช้งานของบล็อกเชนที่กว้างมากยิ่งขึ้น สร้างโอกาสให้เราเข้าถึง digital eco-system อื่น ไม่จำกัดเพียงแค่บริการทางการเงิน


บล็อกเชนไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่ในอุตสาหกรรมทางการเงินเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยโลกในหลายรูปแบบได้อย่างน่าทึ่ง หนึ่งในโอกาสที่บล็อกเชนสร้างคือ การเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนพลังงานที่ก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate action) แพลตฟอร์มนี้จะช่วยติดตามและรายงานอัตราการปล่อยแก๊สเรือนกระจกที่ลดลง การซื้อขายสิทธิการปล่อยสารคาร์บอน (carbon emission trading) การซื้อขายพลังงานสะอาด และการส่งเสริมการระดมทุนสำหรับ climate finance


การปล่อยสารคาร์บอน ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่สำคัญในชั้นบรรยากาศโลก การใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราส่งผลต่อการปล่อยสารคาร์บอนโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลย ไม่ว่าจะเป็น การบริโภคเนื้อสัตว์ การเติมน้ำมันรถยนต์ หรือแม้กระทั่งการจองตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศ วิธีเดียวที่จะลดสารอันตรายชนิดนี้ได้ก็คือ การรู้วิธีที่จะคำนวณปริมาณของสิ่งนั้น ซึ่งบล็อกเชนตอบโจทย์สิ่งนี้ได้ด้วยการเพิ่มความแม่นยำ และความโปร่งใสของการซื้อขายคาร์บอนให้มากขึ้น ลองจินตนาการว่าโลกจะดีขึ้นขนาดไหนถ้าเราสามารถติดตามอัตราการปล่อยคาร์บอนและคาร์บอนเครดิตอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้


ยิ่งไปกว่านั้น ระบบพลังงานของเราในปัจจุบันนั้นเป็นการรวมตัวในแนวดิ่ง (vertical integration) การตรวจสอบการจ่ายพลังงานไฟฟ้าทำให้ทั้งห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ถูกครอบครองโดยเพียงผู้เดียว เทคโนโลยีบล็อกเชนมีเป้าหมายที่จะลดค่าไฟฟ้าโดยการตัดคนกลางออก ทำให้ผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถสร้างกำไรมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ผู้ใช้ไฟฟ้าก็สามารถบริโภคไฟฟ้าได้ในราคาที่ถูกลง บล็อกเชนทำได้ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าแบบ peer-to-peer ที่เชื่อมระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้าได้โดยตรง โดยที่ผู้ใช้จะอาศัย token หรือสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ ในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินนั้นเป็นหน่วยไฟฟ้าจำนวนหนึ่ง ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการใช้ smart contract ของบล็อกเชน ทำให้เงินไหลจากผู้บริโภคไปถึงผู้ผลิตอย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น


ผมขอสรุปทั้งหมดไว้ดังนี้ การเข้าถึงพลังงานในราคาประหยัดเกิดขึ้นได้ด้วยการนำแหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่เป็น off-grid มาเชื่อมกับบล็อกเชน ซึ่งมีโอกาสจะส่งผลต่อผู้คนนับพันล้านคน วิธีนี้จะทำให้ทุกคนมีโอกาสสร้าง passive income ลดรายจ่ายของผู้บริโภค ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้สร้างและใช้งานแหล่งพลังงานใหม่ ด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


Comments


bottom of page